Kategorier
Guider

Variabelprint (VDP)

Vi har samlat några viktiga tips för dig som ska förbereda en data-fil för VDP

Variabel print används ofta för adressering och numrering men kan också användas mer kreativt, som en hälsning på framsidan av ett vykort.

VDP använder sig av så kallade CSV-filer (Coma Separated Value), det vanligaste sättet att skapa underlag för variabeltryck är att använda Excel, Google Spredsheet eller Open Office Kalkylark.

Den första raden i filen är alltid titlar för respektive kolumn.

  • Ta bort bort blanka rader och kolumner.
  • Undvik all textformatering som t.ex olika färger och typsnitt.
  • Använd inte specialtecken.
  • Glöm inte att texten måste få plats på sin position.
  • Inga gömda fält eller kolumner.

Text transformeringar

Om du vill att någon av fälten ska omformateras om så är det viktigt att du meddelar det i förväg.

Exempel på formateringar som vi kan göra automatiskt:

  • namn namnsson
  • Namn Namnsson
  • NAMN NAMNSSON

Blanka värden

I de fall en cell saknar värde (vanligt vid adresseringar) så kan man välja att inte lämna tomma rader i slutprodukten.

Lämna ett svar