Scanning av ritningar

Börjar det bli dags att digitalisera arkivet?

Scanning av gamla arkiv är lite av vår specialitet och vi har många års erfarenhet av stora projekt. Vi kan hjälpa till att organisera en tydlig struktur med filer märkta efter ritningsnummer.

eller ring 021-13 74 75

Microfilm

Riktigt gamla arkiv finns ofta sparade som microfilm eller bildkort.

Med hjälp av scanners som är anpassade för ändamålet kan vi återskapa dessa både för visning på skärm och för utskrift.

Eftersom vi har hela produktionsledet i samma lokal kan vi också försäkra om att originalen återskapas i rätt skala med god kvalitet.

Alltid högsta kvalitet!

Vi scannar och arkiverar ritningar i en smart struktur, samtidigt så rätar vi upp, beskär och döper filerna.

Ritningarna scannas vanligtvis in med en upplösning på mellan 200-400dpi. För arkivering så kan vi sedan konvertera dina filer till exempelvis CALS eller PDF/A-1.