Utfall

Att lämna ifrån sig tryckvänliga filer är avgörande för ett bra slutresultat.

Utfall är när det finns en bild eller ett objekt som ska tryckas ut till kanten. För att göra detta möjligt behöver dokumentet vara 3-5 mm större än den färdigskurna trycksaken. Om det inte finns skärmarkeringar i ditt dokument måste du ange hur mycket utfall som gäller.

Marginaler

Marginaler är det utrymmet som lämnas mellan trycksakens yttre kant och viktig information som t.ex text. Den minsta marginal som bör användas i en trycksak är 3mm.

Här kan du hitta guider och annan information om hur du på bästa sätt förbereder dina filer för tryck. Givetvis så är du också välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar !