Microfilm

Dom "riktigt gamla" arkiven finns ofta sparade som microfilm eller bildkort.

Med hjälp av scanners anpassade för ändamålet kan vi återskapa dessa både för visning på skärm och för utskrift.

Eftersom vi har hela produktionsledet i samma lokal kan vi också försäkra om att originalen återskapas i rätt skala med god kvalitet.

Här kan du hitta guider och annan information om hur du på bästa sätt förbereder dina filer för tryck. Givetvis så är du också välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar !